Lääkärien täydennyskoulutus

Kursseilla harjoitellaan toimimista normaaleilla auton varusteilla onnettomuuspaikalle saavuttaessa. Koulutukset on suunnattu valmiusryhmille, hoitoalan opiskelijoille sekä kaikille lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille.


  • Teoria ja lähtökohtatilannekuvaus, alkutilanteen hätäilmoitusäänite
  • Monipotilastilanteen triage-harjoittelu potilaiden statusten muuttuessa
  • Palautekeskustelu ja arviointi

Katso tarkemmat tiedot

Koulutus voidaan järjestää myös sisätiloissa, jolloin harjoitus toteutetaan simulaatioluokassa.
Koulutus sopii lääkäri-, hoitaja- ja valmiusryhmille sekä alan opiskelijoille.
  • Päivän mittainen koulutus jo jonkin aikaa Suomessa työskennelleille lääkäreille.
  • Suomalainen th-järjestelmä, lomakkeet, Kela-käytännöt, lääkemääräykset, vakuutukset, erityskysymykset, luvat, aseptiikka jne.

lego-onnettomuus